Cautare Avansata

0 € la 300.000 €

Noi am gasit 0 rezultate. Vezi rezultate
Rezultatele căutării

Politica de confidențialitate

Generalități

Site-ul www.valteos.ro, este deținut si administrat  de  VALTEOS Interimob  S.R.L., societatea având următoarele date de identificare: VALTEOS Interimob  S.R.L. Agenție Imobiliara Nr. ORC: J11/256/2020 CIF: 42634062 Capital social:  200 lei. Adresa sediu: Al. Herculane nr. 4,  Reșița,  jud. Caraș-Severin,  E-mail: contact@valteos.ro . Utilizarea site-ului www.valteos.ro presupune acceptarea si exprimarea acordului cu privire la „Termenii si condițiile” prezentate mai jos.

VALTEOS Interimob S.R.L., în calitatea de proprietar și administrator al site-ului www.valteos.ro,  își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutul site-ului, precum și a „Termenilor si condițiilor”, fără o notificare în prealabil.

Drepturile de proprietate intelectuala

Conținutul site-ului www.valteos.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, mărci înregistrate, reprezintă integral proprietatea VALTEOS Interimob S.R.L. și este protejat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul VALTEOS Interimob  S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare. VALTEOS Interimob S.R.L. poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris si pentru o perioadă determinată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.valteos.ro sunt in concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

I. Drepturile dvs. in raport cu Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE iți oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. In mod succint, va vom expune aceste drepturi prevăzute de Regulament:

1. Dreptul de acces:

Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră că vă prelucrăm datele personale si să vă oferim acces la aceste date, precum si informații despre cum sunt prelucrate.

2. Dreptul la rectificare:

Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

3. Dreptul la ștergere/de a fi uitat:

Reprezintă dreptul dvs. de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația in care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.

4. Dreptul la restricționare:

Reprezintă dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, in cazul in care societatea nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrării însa ni le cereți pentru apărarea unui drept in instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

5. Dreptul la portabilitate:

Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care vă privesc si pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator in cazurile expres prevăzute de Regulament.

6. Dreptul la opoziție:

Reprezintă dreptul dvs. de a vă opune, din motive legate de situația particulară in care vă aflați, prelucrării in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

II. Datele dvs. personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului și care vă vor fi prelucrate sunt următoarele: nume si prenume, număr de telefon, adresă administrativă, adresă de e-mail.

III. Scopurile prelucrării:

Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului vor fi folosite in scopul realizării activităților de intermediere imobiliară. Completarea formularelor de pe site echivalează cu o acceptarea termenilor si condițiilor de utilizare a site-ului www.valteos.ro. În situația in care doriți să beneficiați de unul dintre serviciile noastre imobiliare, vă punem in vedere faptul că datele furnizate de către dumneavoastră vor fi puse la dispoziție:

– agenților imobiliari in vederea identificării soluțiilor imobiliare optime pentru dumneavoastră si pentru a vă pune la dispoziție cele mai potrivite  produse imobiliare,

– partenerilor noștri care oferă consultanță financiar-bancară clienților noștri care sunt interesați de achiziția unui imobil prin credit bancar.

De asemenea, în cazul in care motivul navigării pe site este pentru aplicarea la unul din posturile disponibile in cadrul societății, vă punem in vedere faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către administrator in vederea analizei Curriculum Vitae-ului al dvs. in raport cu posturile disponibile sau pentru care ați aplicat.

IV. Apărarea drepturilor dvs.:

Drepturile privind protecția prelucrării datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de către dvs. si comunicate către noi prin: poștă la următoarea adresa: Reșița, b–dul. AL. I. CUZA, BL. E2A, Spațiul nr. 2, sau pe adresa de e-mail: contact@valteos.ro , iar dacă considerati ca vreunul dintre drepturile prevăzute de Regulament v-a fost incălcat, vă puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numărul de telefon 031-8059211 sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
Vă aducem la cunoștință ca noi ne angajam sa aplicăm toate măsurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurării prelucrării corecte si sigure a datelor dvs. personale.
Înregistrarea ca Utilizator

Pentru a crea un cont pe site-ul www.valteos.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă. VALTEOS Interimob S.R.L. poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată ca Utilizatorul a folosit informații neconforme cu realitatea sau a folosit/folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

Despre cookie-uri

Site-ul nostru poate utiliza „cookie-uri” pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Browserul web al utilizatorului plasează cookie-uri pe hard disk-ul lor în scopul păstrării înregistrărilor și uneori pentru a urmări informații despre acestea. Utilizatorul poate alege să își seteze browserul web pentru a refuza cookie-urile sau pentru a vă avertiza când sunt trimise cookie-uri. În caz contrar, rețineți că este posibil ca unele părți ale site-ului să nu funcționeze corect.

Comunicari

Utilizatorii site-ului www.valteos.ro pot să transmită administratorului, VALTEOS Interimob S.R.L., comentarii, sugestii, întrebări sau orice comunicare scrisă, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură in niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu VALTEOS Interimob S.R.L., nu sunt e-mailuri în masă sau orice alta formă de spam.

Forță majoră

Niciuna dintre părți (Utilizator sau Administrator) nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare in vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă in termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral prezentul acord fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor.

Legea aplicabilă

Orice conflict apărut între VALTEOS Interimob S.R.L. și Utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele de judecată competente.

Frauda

Introducerea de date neconforme cu realitatea (date personale, oferte de vânzare sau de închiriat), crearea de conturi multiple, pentru a beneficia de promoții sau orice comportament neconform cu uzanțele normale sunt interzise si vor fi considerate tentative de fraudă. Proprietarul si administratorul site-ului www.valteos.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi: accesarea datelor Utilizatorilor www.valteos.ro, alterarea conținutului site-ului, etc), vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.valteos.ro intră în vigoare la data de 01.09.2020, iar orice modificare cu privire la conținutul lor se va face de către Proprietarul/ Administratorul site-ului fără o notificare în prealabil. Oricare clauză prezentată mai sus, care va fi găsită necorespunzătoare la un moment dat, nu va transfera nulitatea sau invaliditatea sa asupra întregului conținut al „Termenilor si condițiilor”.

Comparați ofertele